Yellow Porcelain Etch

Primer je viskózny 9,5% prípravok kyseliny fluorovodíkovej na leptanie keramických koruniek a inlejí pred cementovaním alebo ich opravami. Materiál nesteká z miesta aplikácie. Silane sa používa po leptaní na zvýšenie adhézie.

Balenie: 2 ml, aplikačné kanyly.

Kategórie: